Sözlükte "ekeylem" ne demek?

1. Sözcüklerin eylem görevinde kullanımlarına yardım eden, -dir ekinden yararlanarak çekimi yapılan ve olumsuzu değil sözcüğüyle kurulan kuramsal yardımcı eylem, imekekeylem

Ekeylem kelimesinin ingilizcesi

ekfiil Turkish gram. the copulative verb “to be” when suffixed to a predicate noun or adjective.